historia sztuki dla dzieci wg Michaela Birda

jak powiedział ktoś mądrzejszy: "sztuka daje nam dostęp do sposobu, w jaki ludzie w rożnych momentach historii poznawali świat" - pozwala tym samym  prześledzić drogę rozwoju ludzkości, zbliżyć się o krok do zrozumienia sposobu postrzegania przedstawicieli różnych czasów i kultur
historia sztuki to jeden z filarów kanonu ogólnego wykształcenia
Michael Bird - brytyjski wykładowca, eseista, popularyzator i historyk sztuki postanowił szerzyć jej znajomość już wśród najmłodszych, tworząc dla nich (choć, drodzy rodzice, nie tylko!) bogaty przegląd dzieł od zarania dziejów po czasy współczesne
kilkadziesiąt opowiadań, utrzymanych w stylistyce notatek stworzonych podczas podglądania artystów przy pracy, utworzyło zbiór pt.
"Gwiaździsta noc Vincenta i inne opowieści. Historia sztuki dla dzieci"


ponad 60 zdjęć i reprodukcji najróżnorodniejszych dzieł sztuki - rzeźb, obrazów, plakatów, instalacji artystycznych, które znajdziemy wewnątrz, pozwala odkryć mnogość środków wyrazu, technik i nurtów malarskich
w świadomości starszego odbiorcy porządkuje te znane i otwiera oczy na pomijane wytwory przedstawicieli różnych kultur, młodszym pokazuje szeroką paletę twórczych możliwości 

68 kilkustronicowych rozdziałów towarzyszącym grafikom, uporządkowano chronologicznie i pogrupowano w osiem działów:
Od jaskini do cywilizacji (p.n.e.), Święte miejsca (okres średniowiecza), Wielkie ambicje (XV-XVI w.), Prawdziwe historie (XVI–XVII w.), Rewolucja! (początek XIX w.), Zobaczyć to samo inaczej (czasy wielkich impresjonistów), Wojna i pokój (I i II wojna światowa), W tyglu sztuki (sztuka współczesna)
wszystkie opatrzono krótkim wstępem, ułatwiającym wizualizację ówczesnych realiów

magię sztuki pokazują między innymi oparte na faktach, ale ubarwione na potrzeby płynnej, wciągającej narracji historie starożytnych skrybów, budowniczych Angkor Wat, brazowników z Ife, Azteków, klasyków renesansu (da Vinci, Anioł, Rafael, Tycjan), portrecistów i obserwatorów codzienności (Breughel, Caravaggio, Rembrandt, Velasquez), wrażliwych impresjonistów (Monet, Seurat, Cezanne), "poszukiwaczy nowych dróg" z początków XX w. (Chagall, Duchamp, Picasso) i twórców współczesnych (jak Pollock, Matisse, Ai Weiwei) - by wspomnieć tylko tych najbardziej znanych

każda z opowieści dotyczy jednego dzieła wybranego autora
już sama decyzja jest subiektywnym wyborem Birda, a fabularyzowana historia, którą nam przedstawia niejednokrotnie nasuwa pewne interpretacje, jak jednak sam zaznacza we wstępie:
"Z mojej książki dowiesz się wiele na temat sztuki - poznasz nazwiska, daty i wydarzenia historyczne - lecz, co nieuniknione, na tym obrazie pozostaną białe plamy. I to ty sam będziesz musiał je zapełnić, wyobrazić sobie wszystko, czego nie wiemy." uzupełnienie treści stanowią:
mapa świata z zaznaczeniem opisywanych miejsc, grafiki z dodatkowymi informacjami, lista wydarzeń z historii sztuki i świata, słowniczek pojęć, spis dzieł sztuki /tytuł, data powstania, technika, autor, obecna lokalizacja/ oraz źródeł reprodukcji

między innymi dzięki tym odnośnikom, całość - choć w dużej mierze oparta o fantazje autora - może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych studiów w temacie historii sztuki
nawet najbardziej powierzchowna lektura da jednak z pewnością, nie tylko dzieciom, kształcący i inspirujący obraz ludzkiej kreatywności
warto za jej pośrednictwem uzmysłowić wielość dróg oglądu i opisu otoczenia czy wyrażania przemyśleń i emocji na przestrzeni wieków, w różnych zakątkach kuli ziemskiej

"Gwiaździsta noc..." zwraca uwagę na fakt, jak uniwersalnym medium, docierającym, mimo zmieniających się mód i gustów, ponad czasem i przestrzenią, do głębokich warstw świadomości jest sztuka, będąca wyrazem ogólnoludzkich potrzeb, obserwacji i marzeń  
przede wszystkim jednak po prostu opowiada historie poruszające wyobraźnię
z pewnością warto je przekazywać dzieciom, chociażby po to, by patrzyły na świat jako nieskończone źródło inspiracji i korzystając z najlepszych wzorców nie obawiały się niekonwencjonalnego wyrażania siebie*


polska wersję książki wydała Nasza Księgarnia - dziękuję za udostępniony egzemplarz recenzencki


* w matczyno-edukacyjnej części blogosfery w ostatnim czasie podpowiedzi temacie "jak pokazywać dziecku sztukę" znajduję także w ramach projektu "Bliżej sztuki" - myślę, że warto skorzystać z okazji i zajrzeć nie tylko do książki, ale i na strony jego uczestników!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz